030-7991045 info@ehcfysio.nl
Verwerking van persoonsgegevens voor onze nieuwsbrief
Persoonsgegevens van abonnees op onze digtale nieuwsbrief worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden de volgende persoonsgegevens van gevraagd:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en het e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is. Na uitschrijving op de nieuwsbrief worden de gegevens direct verwijderd.