Welke kinderen kunnen naar MedKid?

" /> MedKid | EHC fysio: Muizenberg MedKid – EHC fysio: Muizenberg
076 - 201 21 01 muizenberg@ehcfysio.nl

MedKid

MedKid

“Zo speciaal waar nodig, zo gewoon waar mogelijk”

Wie zijn wij?

MedKid biedt dagopvang met verpleegkundige zorg voor het jonge zieke kind, in de leeftijd van 0 tot en met 4 – 5 jaar. Deze opvang vindt plaats in een kindvriendelijke huiselijke omgeving, geborgenheid en veiligheid staan centraal. Naast de gespecialiseerde verpleegkundige zorg die de kinderen krijgen, is er net als in een ander kinderdagverblijf pedagogische begeleiding.

Welke kinderen kunnen naar MedKid?

Kinderen die specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben kunnen gebruik maken van de verpleegkundige dagopvang hierbij kan gedacht worden aan kinderen met ernstige hartafwijkingen, luchtwegproblemen, behoefte aan extra zuurstof, voedingsstoornissen etc. Als er sprake is van medische apparatuur heeft het kind een monitor, continue sondevoeding of intraveneuze voeding. Bij afhankelijkheid aan medicatie kan gedacht worden aan hartmedicatie, insuline of sprays bij ernstige benauwdheid. 

Deze verpleegkundige zorg wordt verleend in een pedagogisch klimaat, omdat de kinderen door hun ziekte en soms vele ziekenhuisopnames een achterstand kunnen hebben opgelopen. De kinderen worden ondanks hun beperkingen zoveel mogelijk gestimuleerd zich te ontwikkelen, binnen zijn individuele behoeften en mogelijkheden.

Kinderen met een lichte zorgvraag kunnen vaak niet op een regulier kinderdagverblijf terecht, daarom heeft MedKid plusplaatsen met extra zorg. Deze plusplaats is er onder anderen voor kinderen bij wie nog niet duidelijk is wat er aan de hand is of voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Neem gerust contact met ons op en dan denken wij met u mee welke mogelijkheden er zijn.

Kosten

Voor de verpleegkundige dagopvang is een indicatie noodzakelijk, wij kunnen u hierbij helpen.  De kinderverpleegkundigen van MedKid kunnen de indicatie van uw kind stellen. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Voor de plusplaatsen is ook een indicatie noodzakelijk, meestal wordt deze gesteld door een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin, CJG. Vanuit de gemeente kan vergoeding voor deze extra zorg gefinancierd worden, bijvoorbeeld via de Jeugdwet.

Meer weten?

Zandoogjes 3, Breda

Tel 076-5712603

Email: info@medkid.nl
www.medkid.nl