Kinderpraktijk Breda is een praktijk waar kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) terecht kunnen met vragen op het gebied van:

– Motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek, houding en bewegen, sportvaardigheden, conditie, prikkelverwerking, schrijfvaardigheid e.d)
– Logopedie (spraak, taal, stem, slikken, auditief functioneren)
– Eten en drinken (moeite met drinken uit de borst, uit de fles, eten met een lepel, kauwen, slikken, drinken uit een beker, speekselcontrole) en/of de beginnende communicatie

" /> De Kinderpraktijk | EHC fysio: Mechelinck De Kinderpraktijk – EHC fysio: Mechelinck
076 - 201 28 00 mechelinck@ehcfysio.nl

De Kinderpraktijk

De Kinderpraktijk

Kinderpraktijk Breda is een praktijk waar kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) terecht kunnen met vragen op het gebied van:

– Motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek, houding en bewegen, sportvaardigheden, conditie, prikkelverwerking, schrijfvaardigheid e.d)
– Logopedie (spraak, taal, stem, slikken, auditief functioneren)
– Eten en drinken (moeite met drinken uit de borst, uit de fles, eten met een lepel, kauwen, slikken, drinken uit een beker, speekselcontrole) en/of de beginnende communicatie
– Ontwikkeling, gedrag, leren en opvoeding, waaronder vergoede dyslexiezorg
– Speltherapie/speldiagnostiek, voor kinderen die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling

Het bijzondere van de praktijk is dat er meerdere medische en paramedische disciplines op één plek zijn samengebracht. Door nauwe samenwerking kan onze zorg goed op het kind worden afgestemd.

Binnen de Kinderpraktijk Breda zijn op dit moment een kinderfysiotherapeut, een prelogopedist, een logopedist, een speltherapeute, een orthopedagoog en een remedial teacher werkzaam.

Op de website www.kinderpraktijkbreda.nl is over alle disciplines meer informatie te vinden.

Vanuit onze praktijk werken Thérèse en Laura in de Kinderpraktijk. Thérèse is een ervaren specialist op het gebied van prikkelverwerking / sensorische integratie en baby’s. Laura is een algemeen kinderfysiotherapeute waar je o.a. terecht kunt met pijnklachten, schrijfproblemen en bij vragen over motorische ontwikkeling.

Thérèse en Laura ontmoet je aan de Oosterstraat 100, 4812 VD in Breda.