078-6145966 landvanvalk@ehcfysio.nl

Privacybeleid

EHC Fysio hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van patiënten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratie;
– Communicatie;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen behandelovereenkomst, deze wordt tijdens de eerste behandeling besproken en ondertekend.

De persoonsgegevens worden door EHC Fysio opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna wordt de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.
De behandelgegevens worden bewaard op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), voor een bewaartermijn van vijftien jaar na het eindigen van de behandeling. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan wel wettelijk is verplicht.
Indien gewenst kunnen inhoudelijke gegevens worden verstrekt aan verwijzers, artsen of andere betrokken partijen. Hiervoor vragen wij eerst toestemming bij de patiënt, daarna versturen wij de gegevens via Secure e-mail, zodat we de veiligheid van deze overdracht kunnen garanderen.

Verwerking van persoonsgegevens voor onze nieuwsbrief
Persoonsgegevens van abonnees op onze digtale nieuwsbrief worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden de volgende persoonsgegevens van gevraagd:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en het e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is. Na uitschrijving op de nieuwsbrief worden de gegevens direct verwijderd.