078-6145966 landvanvalk@ehcfysio.nl

Coronavirus

Coronavirus

Richtlijnen behandeling Fysiotherapie tijdens COVID-19 virus

20 MRT 2020 Het bestuur van EHC Fysio overschrijft en ondersteund we het maatschappelijk belang van de voorzorgsmaatregelen volledig, om de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat zorg, indien veilig, zoveel mogelijk geboden moet kunnen worden. Hierbij de richtlijn van EHC Fysio inzake het behandelen van Cliënten. De richtlijnen van het RIVM, en KNGF  blijven wij uiteraard hanteren. De richtlijnen blijven voortborduren dat we de zorg leveren die noodzakelijk en passend is: behandel op afstand als het kan en dichtbij als het moet! We hebben onderstaand dit stappenplan samengevat in een werkbare handelswijze hoe te handelen in de dagelijkse praktijk: STAPPENPLAN: STAP 1: We screenen iedere cliënt (nieuw en bestaande) voorafgaand aan de behandeling (per telefoon en/of mail) beginnend 24 uur van tevoren.We zullen naar iedere cliënt ook een mail sturen met aankondiging van deze ’triage’. STAP 2: Bepaal of cliënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM.Wie behoren tot de kwetsbare groepen?
 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
  • chronische hartaandoeningen
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
  • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.
Bepaal of cliënt  een van onderstaande verschijnselen heeft, zoals gedefinieerd door het RIVM. a. (neus)verkoudheid b. hoesten, kuchen of niezen c. loopneus d. keelpijn e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts f. kortademigheid g. hoofdpijn h. branderige ogen i. moeheid j. je ziek voelen k. diarree STAP 3: Bij cliënten binnen een kwetsbare groep en/of met een of meerdere van bovenstaande verschijnselen kunnen we deze helaas niet ontvangen in de praktijk en vragen we ze thuis te blijven. Een telefonisch consult of een videoconsult heeft dan de voorkeur om de behandeling toch plaats te laten vinden. Als behandeling toch echt noodzakelijk is, stem dit dan even af met je praktijkmanager, ivm nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en eventuele afstemming met de huisarts. Bij cliënten buiten een kwetsbare groep en zonder een van bovenstaande verschijnselen dan kan de behandelingop normale wijze doorgaan waarbij je (zoveel als mogelijk) 1,5 meter afstand bewaart en de hygiëneregels in acht genomen kunnen worden dus: handen wassen, materiale ontsmetten die gebruikt zijn, denk hierbij ook aan deurklinken.  Er staat 1,5 meter afstand in de voorlichting van het RIVM. Hoe kan dat als fysio? Deze vraag heeft het KNGF ook gesteld VWS. Het RIVM levert op korte termijn een algemeen stroomschema ‘Persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis waarin het 1,5-meter principe voor behandeling buiten het ziekenhuis wordt geëxpliciteerd. Zodra we meer weten, komen we hier op terug. Daarnaast nog een paar zaken waar we rekening mee houden:
 • Plan je afspraken gespreid en zorg er op die manier voor dat er weinig tot geen overlap is tussen patiënten in de wachtkamer;
 • Maak de gebruikte materialen/oppervlakken meteen na iedere behandeling grondig schoon;
 • Houd zoveel mogelijk afstand tijdens de behandeling.
ALGEMEEN De maatregelen en adviezen zijn niet altijd eenduidig en ze worden ook bijna dagelijks gewijzigd/ geïntensiveerd, dat is ook iets van het KNGF heeft geïdentificeerd en mee over in gesprek zijn met het RIVM, VWS en de zorgverzekeraars. De situatie verandert van dag tot dag. Voor nu is dit onze praktijkrichtlijn. We willen jullie daarnaast bedanken voor de medewerking en jullie begrip in deze bijzondere tijden. Wij houden jullie op de hoogte. Bij vragen: neem contact op met de praktijk via telefoon of email. Namens alle collega’s, Frank Schoenmaker Directeur EHC Fysio